Hipoteka - Definicja

Co to jest hipoteka? Definicja

Pojęcie hipoteki zostało określone w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece, gdzie definiowane jest jako ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia wierzycielowi (w tym przypadku bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacania przez kredytobiorcę zaciągniętego zobowiązania. W takiej sytuacji hipoteka umożliwia kredytodawcy dochodzenie swoich praw niezależnie od tego, czyją własnością jest dana nieruchomość.

Hipoteka powstaje w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej, a wygasa po tym jak kredyt hipoteczny zostanie spłacony. Ustanowienie hipoteki dokonuje się poprzez złożenie wniosku o wpis do hipoteki w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych. Wniosek ten może złożyć kredytobiorca, który jest właścicielem nieruchomości lub bank. 

Ile potrzebujesz?

-
+

Na jak długo?

mies.
-
+

Wniosek o wpis hipoteki - co zawiera?

Sąd udostępnia gotowy formularz wniosku o wpis do hipoteki, który trzeba uzupełnić o następujące dane:

  • właściwy sąd rejonowy oraz dział ksiąg wieczystych,
  • numer księgi wieczystej,
  • dane wnioskodawcy,
  • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej na rzecz banku podpisane przez kredytobiorcę,
  • oświadczenie banku o udzielonym kredycie, zawierające numer i datę umowy,
  • dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 200 zł. 

Wpis ten może zostać również złożony elektronicznie poprzez notariusza podczas podpisywania aktu przenoszącego własność.

Hipoteka stanowi zatem podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego. W przypadku zaprzestania spłaty kredytu bank będzie dochodzić swoich wierzytelności z hipoteki. Jeżeli dalsza spłata kredytu nie nastąpi w drodze ugody to w ostateczności bank przy pomocy komornika, może wystawić taką nieruchomość na sprzedaż.

Zobacz nasze pozostałe definicje:

Pożyczka na konto
lub w gotówce?
Pożycz już teraz!
  • dotRównież bez zaświadczeń i na dowód
  • dotNawet ze złym BIK, KRD
  • dotWysoka przyznawalność
  • dotBez wychodzenia z domu
Ile chcesz pożyczyć?
-
+
Na jak długo?
mies.
-
+

Pożyczki od 91 dni do 120 miesięcy | Maks. RRSO: 178,38%

Ranking pożyczek ratalnych

1

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 150000 zł

Złóż wniosek

4

Kwota do 3000 zł

Złóż wniosek

5

Kwota do 150000 zł

Złóż wniosek
Ranking chwilówek

1

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 150000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 10000 zł

Złóż wniosek

4

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

5

Kwota do 3000 zł

Złóż wniosek

Najnowsze wpisy na blogu

Kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, promocje bankowe, karty kredytowe to produkty, na których znamy się najlepiej, dowiedz się więcej czytając codziennie naszego bloga.

27 maja 2022

Sytuacja osób spłacających zobowiązania kredytowe w roku 2022 nie należy do najłatwiejszych. Rosnące stopy procentowe powodują,…

23 maja 2022

Opóźnienia w spłacie pożyczek mogą wywołać szereg negatywnych konsekwencji. Sytuacja ta staje się problematyczna, zwłaszcza kiedy…

16 maja 2022

Brak spłaty bieżących zadłużeń może spowodować duże trudności z zaciąganiem nowych zobowiązań. Ma to szczególne znaczenie…