Inflacja - Definicja

Co to jest inflacja?

Inflacja to długotrwały proces wzrostu cen towarów i usług w gospodarce, którego skutkiem jest spadek realnej wartości pieniądza. Wzrost ten musi mieć stały charakter, a nie jednorazowe skoki. To jeden z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, który obrazuje sytuację gospodarczą danego kraju. W najprostszym ujęciu, gdy inflacja jest wysoka, to za 100 zł możemy kupić mniej, niż wtedy, gdy jest niska lub ujemna.

Rodzaje inflacji

Inflację możemy podzielić ze względu na przyczynę powstania zjawiska inflacji oraz jego natężenia. Zgodnie z tym wyróżniamy:

Ile potrzebujesz?

-
+

Na jak długo?

mies.
-
+
 • inflacja popytowa – charakteryzuje się nadmierną ilością pieniądza w obiegu, za przyczynę wzrostu cen odpowiada nadmierny popyt w stosunku do istniejącej podaży,
 • inflacja kosztowa – wzrost cen spowodowany jest wzrostem kosztów produkcji,
 • inflacja strukturalna – wynika z niedostosowania struktury produkcyjnej do zmieniających się potrzeb konsumentów,
 • inflacja pełzająca – kontrolowany wzrost cen, który nie przekracza kilku procent rocznie,
 • inflacja krocząca – wzrost cen podnosi się do kilkunastu procent rocznie, jest go coraz trudniej kontrolować,
 • inflacja galopująca – wzrost cen sięga do kilkudziesięciu procent, następuje zahamowanie wzrostu gospodarczego,
 • hiperinflacja – występuje wtedy w momencie niekontrolowanego wzrostu cen w gospodarce państwa, prowadzi do załamania systemu finansowego i powoduje ogromny deficyt budżetowy poprzez dodruk pieniądza.

Jakie są przyczyny inflacji?

Na poziom inflacji zdecydowany wpływ ma polityka pieniężna, którą prowadzi bank centralny. Wzrost podaży pieniądza prowadzi do nadmiernego popytu. Większa skłonność konsumentów do kupowania prowadzi do dalszego wzrostu cen. Aby temu zapobiec, bank centralny podnosi stopy procentowe, co ma zachęcić do oszczędzania, bo są lepsze oprocentowania lokat i droższe kredyty.

Przyczyną inflacji może być również m.in.:

 • przeinwestowanie gospodarki, kiedy wydatki rządowe przewyższają wpływy, konieczność finansowania deficytu budżetowego,
 • długotrwały wzrost ceny ropy naftowej, drożeje transport i wszystkie usługi, które wymagają przewożenia,
 • nadmierny wzrost płac w gospodarce.

Jakie są skutki inflacji?

Skutkiem inflacji jest m.in. spadek wartości i zaufania do pieniądza. Są rozbieżności między planowanymi, a rzeczywistymi zyskami. Jest nacisk na wzrost płac. Przedsiębiorcy nie mają stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zobacz nasze pozostałe definicje:

Pożyczka na konto
lub w gotówce?
Pożycz już teraz!
 • dotRównież bez zaświadczeń i na dowód
 • dotNawet ze złym BIK, KRD
 • dotWysoka przyznawalność
 • dotBez wychodzenia z domu
Ile chcesz pożyczyć?
-
+
Na jak długo?
mies.
-
+

Pożyczki od 91 dni do 120 miesięcy | Maks. RRSO: 178,38%

Ranking pożyczek ratalnych

1

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 60000 zł

Złóż wniosek

4

Kwota do 60000 zł

Złóż wniosek

5

Kwota do 3000 zł

Złóż wniosek
Ranking chwilówek

1

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 60000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 10000 zł

Złóż wniosek

4

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

5

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

Najnowsze wpisy na blogu

Kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, promocje bankowe, karty kredytowe to produkty, na których znamy się najlepiej, dowiedz się więcej czytając codziennie naszego bloga.

27 maja 2022

Sytuacja osób spłacających zobowiązania kredytowe w roku 2022 nie należy do najłatwiejszych. Rosnące stopy procentowe powodują,…

23 maja 2022

Opóźnienia w spłacie pożyczek mogą wywołać szereg negatywnych konsekwencji. Sytuacja ta staje się problematyczna, zwłaszcza kiedy…

16 maja 2022

Brak spłaty bieżących zadłużeń może spowodować duże trudności z zaciąganiem nowych zobowiązań. Ma to szczególne znaczenie…