Cesja - Definicja

Cesja to inaczej przeniesienie wierzytelności z jednej osoby lub podmiotu na inną osobę, lub podmiot. Cesją jest zatem umowa cywilnoprawną, na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią. Wierzyciel w tym przypadku to zbywca wierzytelności, czyli cedent. Osobą trzecią jest nabywca wierzytelności, czyli cesjonariusz. Cesją może być zatem przekazanie lub odstąpienie praw jednej osoby na drugą, a także ustąpienie lub zrzeczenie się rzeczy.

Kodeks Cywilny nie narzuca jednej określonej formy, w której musi być zawarta umowa cesji wierzytelności. Może więc przyjąć formę: umowy sprzedaży, zamiany, umowy zlecenia, umowy spółki, darowizny.

Ile potrzebujesz?

-
+

Na jak długo?

mies.
-
+

Do podstawowych elementów, jakie powinna zawierać umowa cesji, należą:

 • data, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 • dane cesjonariusza i cedenta, czyli imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • numer i serię dowodu osobistego,
 • oświadczenie cedenta i cesjonariusza na temat sprawy umowy,
 • podpisy obu stron.

Rodzaje cesji

Przedmiotem cesji mogą być wszystkie wierzytelności oprócz tych, których cedowanie zostało zabronione przez przepisy prawa. Cesji mogą podlegać nie tylko wierzytelności istniejące, ale też takie, które dopiero powstaną (np. podczas zabezpieczania kredytów lub pożyczek). Na co dzień spotykamy się z wieloma rodzajami cesji. Do najbardziej popularnych należą:

 • cesja w umowie np. faktoringufaktor, czyli firma świadcząca usługi finansowe wykupuje faktury z odroczonym terminem płatności,
 • cesja leasingu ‒ polega na przeniesieniu praw i obowiązków przez aktualnego leasingobiorcę na osobę trzecią, dzięki temu przekazujemy prawo do korzystania z udostępnionego przez leasingodawcę samochodu i przejmujemy obowiązek regulowania rat leasingowych,
 • cesja kredytu hipotecznego ‒ czyli przepisanie kredytu na inną osobę, cesję można zrobić również z umów deweloperskich,
 • cesja w ubezpieczeniach ‒ to umowa,  w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty części lub całości odszkodowania na rzecz określonego podmiotu, lub osoby trzeciej. Podmiotem tym zazwyczaj jest leasingodawca lub bank. 

Zobacz nasze pozostałe definicje:

Pożyczka na konto
lub w gotówce?
Pożycz już teraz!
 • dotRównież bez zaświadczeń i na dowód
 • dotNawet ze złym BIK, KRD
 • dotWysoka przyznawalność
 • dotBez wychodzenia z domu
Ile chcesz pożyczyć?
-
+
Na jak długo?
mies.
-
+

Pożyczki od 91 dni do 120 miesięcy | Maks. RRSO: 178,38%

Ranking pożyczek ratalnych

1

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 150000 zł

Złóż wniosek

4

Kwota do 3000 zł

Złóż wniosek

5

Kwota do 150000 zł

Złóż wniosek
Ranking chwilówek

1

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 10000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

Najnowsze wpisy na blogu

Kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, promocje bankowe, karty kredytowe to produkty, na których znamy się najlepiej, dowiedz się więcej czytając codziennie naszego bloga.

27 maja 2022

Sytuacja osób spłacających zobowiązania kredytowe w roku 2022 nie należy do najłatwiejszych. Rosnące stopy procentowe powodują,…

23 maja 2022

Opóźnienia w spłacie pożyczek mogą wywołać szereg negatywnych konsekwencji. Sytuacja ta staje się problematyczna, zwłaszcza kiedy…

16 maja 2022

Brak spłaty bieżących zadłużeń może spowodować duże trudności z zaciąganiem nowych zobowiązań. Ma to szczególne znaczenie…