Mikroprzedsiębiorca - Definicja

Kto to jest mikroprzedsiębiorca? Definicja

Kto to jest mikroprzedsiębiorca? Definicja mikroprzedsiębiorcy mówi, że jest to przedsiębiorca, który w minimum jednym roku w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

  • mikroprzedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – nie uwzględnia się pracowników będących na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, jak również zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów z bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekracza 2 mln euro.


Ile potrzebujesz?

-
+

Na jak długo?

mies.
-
+

Mikroprzedsiębiorcy i regulacje prawne dotyczące ich działalności

Wiemy już, co to jest mikroprzedsiębiorstwo. To jednak nie wszystko, o czym warto w tym przypadku pamiętać. Uregulowania dotyczące tych kwestii odnajdziemy w ustawie Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Celem ustawodawcy było zagwarantowanie praw przedsiębiorcom w aktualnej sytuacji rynkowej, która wymaga ciągłego rozwoju działalności gospodarczych. Na straży tych praw stoi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W świetle aktualnych przepisów do mikroprzedsiębiorców zaliczamy też jednoosobową działalność gospodarczą. Ustawa definiuje również małych i średnich przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, aby rozpocząć działalność musi dokonać stosownego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od wyboru formy działalności. Jedynie spółka kapitałowa może podjąć działalność przed dokonaniem wpisu.

Mikroprzedsiębiorca ma też określone obowiązki. Jego działalność ma być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji oraz poszanowaniem praw i wolności człowieka. Podejmowane mogą być wszelkie działania z  wyjątkiem tych, które zakazuje prawo. Ewentualna kontrola mikroprzedsiębiorcy przez organy kontroli nie może przekraczać 12 dni roboczych w ciągu roku.

Zobacz nasze pozostałe definicje:

Pożyczka na konto
lub w gotówce?
Pożycz już teraz!
  • dotRównież bez zaświadczeń i na dowód
  • dotNawet ze złym BIK, KRD
  • dotWysoka przyznawalność
  • dotBez wychodzenia z domu
Ile chcesz pożyczyć?
-
+
Na jak długo?
mies.
-
+

Pożyczki od 91 dni do 120 miesięcy | Maks. RRSO: 178,38%

Ranking pożyczek ratalnych

1

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 30000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 60000 zł

Złóż wniosek

4

Kwota do 3000 zł

Złóż wniosek

5

Kwota do 150000 zł

Złóż wniosek
Ranking chwilówek

1

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

2

Kwota do 60000 zł

Złóż wniosek

3

Kwota do 10000 zł

Złóż wniosek

4

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

5

Kwota do 5000 zł

Złóż wniosek

Najnowsze wpisy na blogu

Kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, promocje bankowe, karty kredytowe to produkty, na których znamy się najlepiej, dowiedz się więcej czytając codziennie naszego bloga.

27 maja 2022

Sytuacja osób spłacających zobowiązania kredytowe w roku 2022 nie należy do najłatwiejszych. Rosnące stopy procentowe powodują,…

23 maja 2022

Opóźnienia w spłacie pożyczek mogą wywołać szereg negatywnych konsekwencji. Sytuacja ta staje się problematyczna, zwłaszcza kiedy…

16 maja 2022

Brak spłaty bieżących zadłużeń może spowodować duże trudności z zaciąganiem nowych zobowiązań. Ma to szczególne znaczenie…